ตะชะฮุดสุดท้าย อ่านศ่อละวาตไม่ทัน ละหมาดใช้ได้ไหม?

นั

ใส่ความเห็น