คำถาม : แต่งงานแล้ว สามีไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังภรรยาเลยหรือ ?

ตอบโดย อ.รอซิกีน อีซา, อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์

รายการกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ 22 01 2561

id: 10037

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment