สำนักข่าวไวท์ สำรวจตลาดการซื้อขาย กุรบ่าน ในช่วงก่อนอีดอัฏฮา ใน จ.ภูเก็ต พบว่าปีนี้ยอดสั่งจองกรุบ่านเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี


มมส.ตรัง มอบส่งมอบบ้านแก่ครอบครัวยากไร้ ที่ อ.กันตัง ด้านเจ้าบ้านเผยสุดดีใจได้นอนหลับเต็มตื่นซะที
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงาน จ.ตรัง ส่งมอบบ้านให้ครับ บังสายชล-กะยะติมะฮฺ ชาวบ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีทางตัวแทน มมส.ภูเก็ตและ มมส.กระบี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับบ้านหลังดังกล่าวนั้นทางนายปราโมทย์(เชคริฏอ)สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้อนุมัติงบประมาณมาให้ครอบครัวนี้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางได้รับรายงานจาก มมส.ศปง.ตรัง ถึงความลำบากของครอบครัวดังกล่าวที่บ้านไม่มีห้องน้ำและไม่มีความปลอดภัยด้วยการสภาพบ้านที่ทรุดโทรม
นายอิมรอน พัฒนสกุลเกียรติ หน.มมส.ศปง.มมส.ตรัง กล่าวว่าแม้การก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวจะใช้เวลากว่า3เดือน เพราะแรงงานที่มาร่วมกันสร้างบ้านนั้นก็เป็นชาวบ้านในละแวกใกล้ๆที่อาสามาช่วยกัน แต่ก็ดีใจที่เห็นทุกคนมีความสุขในวันนี้
ด้านกะยะติมะฮฺ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไวท์ว่า ตนนั้นต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและพี่น้องทุกๆท่านที่บริจาคเงินมาสร้างบ้านให้ครอบครัวตน รวมไปถึงเพื่อนบ้านทุกๆคนที่มาช่วยกันสร้างบ้าน ตอนนี้ตนมีความสุขมาก นอนได้อย่างเต็มตื่น ไม่ต้องกังวลว่าจะมีสัตว์ร้ายอย่างตะขาบหรืองูเข้ามาในบ้านเหมือนอดีต และรวมไปถึงห้องน้ำที่มิดชิด ตนไม่รู้ว่าจะขอบคุณทุกๆคนอย่างไร ได้แต่ขอดุอาร์จากอัลลอฮฺให้ทรงตอบแทนความดีงามแก่ทุกๆคน
#ดาริส_เส็นธนู


กฟผ.ยันรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ดำเนินตามกฎหมายทุกขั้นตอนเคร่งครัด

 • นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ ในฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ และองค์กรเครือข่าย ร่วมกันแถลงการณ์คัดค้านการเดินหน้าสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้น
         
         กฟผ.ขอชี้แจงว่า รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดให้ผู้เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ส่งข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะมาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ตลอด อีกทั้งมีการเชิญผู้แทนเครือข่ายผู้คัดค้านเข้าร่วมชี้แจงข้อห่วงกังวล และข้อเท็จจริงต่อ คชก.ด้วย
         
         ทั้งนี้ รายงาน EHIA ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของ คชก.อย่างเข้มงวด โดยได้มีข้อสังเกต และข้อแนะนำให้ชี้แจงเพิ่มเติมรวม 6 ครั้ง คือ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 1 และ 8 กันยายน 2559 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และวันที่ 17 สิงหาคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และใช้ระยะเวลาในการพิจารณารายงานฯ ประมาณ 1 ปี 10 เดือน
         
         การจัดทำ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้เปิดให้ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีสวนร่วมในกระบวนการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ต้น นอกจากนั้น ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกครั้ง จะมีทั้งผู้แทนของฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยลงทะเบียน และเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นให้สาธารณชนรับรู้อย่างเปิดเผย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 

 • สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วย
         1.การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,860 คน
         2.การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมิน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 708 คน
         3.การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 6,498 คน
         
         “กฟผ.ขอยืนยันว่า โครงการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และการจัดทำรายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้ดำเนินการตามขั้นตอน รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทั้งดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และเปิดให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่” โฆษก กฟผ. กล่าว