อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ

#ละครสอนคน


สะพานใช้ข้ามคลอง เชื่อมใจทั้งสอง เพื่อใช้อภัย

#ละครสอนคน


“ทำให้อัลลอฮฺพอใจ ผู้คนก็จะพอใจ”

#ละครสอนคน


ตราบใดที่วิญญานยังไม่ถึงลูกกระเดือก

“เรายังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ” #Whitesocial

( ละครสอนคน )


อัลลอฮฺให้โอกาสเสมอสำหรับบ่าว   อย่าหมดหวัง ยังไม่สาย!