“4 สัญญาณผู้กลับกลอก”

1.เมื่อพูด ก็จะโกหก

2.เมื่อสัญญา ก็จะผิดสัญญา

3.เมื่อโกรธก็จะละเมิด(เลยเถิด)

4.เมื่อทำสัญญา ก็จะบิดพลิ้ว

ใครมีครบ ทั้ง 4 ประการนี้ ถือเป็นมุนาฟิก


 

ขออภัยโทษ รักษาหัวใจ

1) ขออภัยโทษทั้งยามเช้าและยามเย็น  2) ขออภัยโทษกลางคืนและก่อนละหมาดศุบหฺ

3) ขออภัยโทษขณะเดินไปมัสญิด  4) ขออภัยโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5) ขออภัยโทษแล้วมอบหมาย