สำนักข่าวไวท์ สำรวจตลาดการซื้อขาย กุรบ่าน ในช่วงก่อนอีด […]