ศาลพังงานัดทนายโจทย์-จำเลย คดีรุมโทรม ดญ.เกาะแรด เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มไต่สวน ก.ค.61นี้

20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30น. ผู้พิพากษาได้นัดพร้อมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความสำคัญของพยานบุคคลที่จะนำมาเบิกความในแต่ล่ะปากเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบพยานและปรับปรุงวันนัด โจทย์ ทนายโจทก์ร่วมที่1.ผู้รับมอบฉันทะ ทนายโจทย์ร่วมที่ 2. จำเลยทั้ง 11. ทนายจำเลยที่ 1และ2 ทนายจำเลยที่ 3 ทนายจำเลยที่ 4.ทนายจำเลยที่ 5-8และที่10. ทนายจำเลยที่9และที่11.มาศาล
โดยศาลแจ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบว่า เหตุที่จำเป็นต้องปรับปรุงวันนัด เนื่องจากคดีนี้มีการนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายและจำเลยทั้ง11ไว้หลายนัด ซึ่งในแต่ล่ะนัดนั้นมีพยานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังไม่แน่ชัดว่าจำเลยแต่ล่ะคนจะนำสืบปฏิเสธในประเด็นใด หากมีการปรับปรุงวันนัดให้กระชับและยกเลิกนัดบางส่วน คู้ความจะได้มีเวลาเตรียมหลักฐานและเตรียมคดีได้มากขึ้น
สำหรับการสืบพยานฝ่ายโจทก์นั้นจะมีทั้งหมด13นัด และในส่วนของพยานฝ่ายจำเลยนั้นมีทั้งหมด6นัด
ซึ่งพยานฝ่ายโจทก์ในครั้งนี้จะมี28ปากและฝ่ายจำเลยมีประมาณ15ปาก ซึ่งมีบางปากนั้นเป็นพยานที่ซ้ำกันอีกด้วย

 

 

และในส่วนของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ นั้นได้ส่งทนายเข้ามาเป็นทนายโจทก์ร่วมที่1 ในคดีนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2560ที่ผ่านมา โดยการที่ครอบครัวผู้เสียหายได้มีการร้องเรียนให้เข้ามาเพื่อให้ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ซึ่งทางมูลนิธิฯมองเห็นว่า เรื่องนี้จำเป็นจะต้องนำทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหานั้น ได้มาพิสูจน์ความจริงด้วยหลักฐานพยานต่างๆโดยอาศัยกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่ในการตัดสินเรื่องราวดังกล่าว
สำหรับคดีรุมโทรมเด็กหญิงเกาะแรดนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกคดีหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ซึ่งจะเริ่มการไต่สวนสืบพยานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 นี้ และอาจจะใช้เวลาในการสรุปคำพิพากษาไม่น้อยกว่า30วันก่อนที่ศาลจะแถลงปิดคดี
#ดาริส_เส็นธนู

ดุอาอ์แนะนำอ่านในค่ำคืนนิซฟูชะอ์บาน (และคืนอื่นๆ)

ดุอาอ์แนะนำอ่านในค่ำคืนนิซฟูชะอ์บาน (และคืนอื่นๆ)


اللهم ماكان لك علي من حقوق فاغفرها لي وتجاوز عني وما كان لعبادك علي من حقوق فتحملها عني واجزهم بها افضل الجزاء

โอ้อัลลอฮ์ สิ่งใดที่เป็นสิทธิของพระองค์ที่มีเหนือข้าพระองค์
ได้โปรดอภัยโทษมันแก่ข้าพระองค์และโปรดอย่าถือโทษมันแก่ข้าพระองค์
และสิ่งใดที่เป็นสิทธิของปวงบ่าวพระองค์ที่มีเหนือข้าพระองค์
ได้โปรดยกมันออกไปจากข้าพระองค์
และโปรดตอบแทนพวกเขาด้วยการตอบแทนที่ดีงามยิ่ง

اللهم ما كان من معاص قارفتها وذنوب تجرأت بها عليك
فاغفرها لي مغفرة تامة عامة شاملة ولوالدي وﻻهلي واولادي والمحبين
وما كان من طاعات تقربت بها اليك فتقبلها بما تتقبل من أوليائك الصالحين

โอ้อัลลอฮ์ สิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนที่ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติไว้
ความผิดบาปใดที่ข้าพระองค์ได้บังอาจทำมันต่อพระองค์
โปรดอภัยโทษมันด้วยการอภัยโทษอย่างสมบูรณ์
ในทุกประการมีความครอบคลุม แก่ข้าพระองค์ แก่บิดามารดา แก่ครอบครัว
และลูกหลานของข้าพระองค์
รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รัก
และสิ่งใดที่เป็นการภักดีที่ข้าพระองค์
ทำมันเพื่อการได้ใกล้ชิดกับพระองค์
โปรดตอบรับมันดังที่พระองค์
ตอบรับการงานที่ดีจากคนดีทั้งหลายผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

โอ้อัลลอฮ์ แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์
ให้พ้นจากการตั้งภาคีด้วยสิ่งใดต่อพระองค์โดยข้าพระองค์รู้
และขออภัยโทษต่อพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่รู้

اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا او ضغينة او شحناء لعبادك الصالحين
ولا تجعل في قلوبنا غضبا على أحد دون وجه حق
ولا تؤاخذنا فيما اقترفت قلوبنا او جوارحنا في حقك او حق عبادك مما تعلمه ولا نعلمه يا رب العالمين

โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอย่าให้ในหัวใจของพวกเราเกิดความเคียดแค้น
มีความโกรธเคือง หรือความอาฆาตพยาบาทกับปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นคนดีทั้งหลาย
และโปรดอย่าให้ในหัวใจของพวกเรามีความโกรธแค้นต่อผู้ใดโดยมิชอบธรรม
และโปรดอย่าถือโทษแก่พวกเราในสิ่งที่หัวใจและอวัยวะของพวกเราได้ละเมิด
ในสิทธิของพระองค์หรือสิทธิแห่งปวงบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์รู้และพวกเราไม่รู้
โอ้อัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกโปรดตอบรับดุอาอ์ด้วยเถิด
—————————————————————————–

 

ใครที่ได้รับบางสิ่งแล้วรู้สึกพอ เขาก็จงตอบแทนกลับ

ใครที่ได้รับบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกพอ

เขาก็จงตอบแทนกลับ

และหากไม่เพียงพอ

เขาก็จงสรรเสริญ 

เพราะใครที่สรรเสริญเขาก็ขอบคุณ

และใครที่ปิดบังเขาก็เนรคุณ

(บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ

โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย !

จงมีความอดทน และจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิด

และจงประจำอยู่ชายแดน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด

เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ

(ซูเราะฮฺ : อาลิอิมรอน 3 : 200)

ผลบุญของผู้ให้อาหาร เสมือนกับผลบุญของผู้ที่ถือศีลอด

 

ผลบุญของผู้ให้อาหารที่ขอบคุณนั้น

เสมือนกับผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดที่อดทน

(บันทึกโดย อิบนุคุชัยมะฮฺ)