ใครที่ได้รับบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกพอ เขาก็จงตอบแทนกล […]


ใครที่ไม่ขอบคุณคน เขาก็ไม่ขอบคุณอัลลอฮฺ (บันทึกโดย อะหม […]


  ผลบุญของผู้ให้อาหารที่ขอบคุณนั้น เสมือนกับผลบุญข […]


ฉันขอสั่งเสียท่าน โอ้มุอ๊าซ อย่าได้พลาดที่จะกล่าวในตอนท […]


โอ้ลูกหลานอาดัม! ตราบใดที่เจ้ายังคิดถึงข้า เจ้าก็ยังขอบ […]


คนที่แข็งแรงไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่ง แต่คนที่แข็งแรงนั้นคื […]


ใครที่อัลลอฮฺปราถนาสิ่งดีงามแก่เขา พระองค์จะทรงทดสอบเขา […]


ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ดีและกว้างขวางไปกว่ […]


ภัยทดสอบจะยังคงประสบกับผู้ศรัทธาชายและหญิง ทั้งกับตัวเข […]


ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้น มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่ง แ […]