แท้จริง เราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน…

และแท้จริงเราได้ให้พวกเจ้า

มีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน

และเราได้ให้แก่พวกเจ้า

ซึีงเครื่องยังชีพทั้งหลายในผืนแผ่นดินนั้น

แต่ส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั่นที่ขอบคุณ

( อัลอะอฺร็อฟ 7:10 )

อย่าได้พลาดที่จะกล่าวในตอนท้ายของการละหมาดทุกครั้ง

ฉันขอสั่งเสียท่าน โอ้มุอ๊าซ

อย่าได้พลาดที่จะกล่าวในตอนท้ายของการละหมาดทุกครั้งว่า

” โอ้อัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือฉันให้สามารถรำลึกถึงพระองค์

ขอบคุณพระองค์ และทำอิบาดะฮฺอย่างดีเพื่อพระองค์เสมอด้วยเถิด

(-บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ-)

ชีวิตดีมีสุข 2

ชีวิตดี มีสุข 2

1. มอบหมายการงานต่อพระเจ้า

2. ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

3.มองด้านดีของผู้อื่น และมองข้อบกพร่องของตัวเอง

4.รู้จักลำดับความสำคัญงาน

5.ไม่คาดหวังการตอบแทนจากเพื่อนมนุษย์

ยังคิดถึง = ยังขอบคุณ เมื่อเจ้าลืม เจ้าก็เนรคุณต่อข้า

โอ้ลูกหลานอาดัม!

ตราบใดที่เจ้ายังคิดถึงข้า เจ้าก็ยังขอบคุณข้า

และเมื่อเจ้าลืมข้า เจ้าก็เนรคุณต่อข้า

(บันทึกโดย อัฏฏ็อบรอนีย์)

คนแข็งแกร่งที่แท้จริง คือใคร?

คนที่แข็งแรงไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่ง

แต่คนที่แข็งแรงนั้นคือ

คนที่สามารถยับยั้งใจตนเองได้

ในขณะที่โกรธ

(หะดีษบันทึกโดย : อัลบุคอรีย์)

โอ้พระเจ้าของเรา โปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราด้วยเถิด

โอ้พระเจ้าของเรา

โปรดเทความอดทน

ลงมาบนพวกเราด้วยเถิด

และโปรดทรงให้พวกเรา

ตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วยเถิด

(-ซูเราะฮฺ : อัลอะอฺร็อฟ 7 : 126-)

HRWแฉรัฐบาลเมียนมารื้อหมู่บ้านโรฮิงญา เชื่อทำลายหลักฐาน

ฮิวแมนไรท์วอทช์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเมียนมารื้อถอนหมู่บ้านชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ 55 แห่ง ซึ่งกังวลว่าอาจเป็นการทำลายหลักฐานเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงที่ผ่านมา โดยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นความแตกต่าง ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยอาคารบ้านเรือน และพื้นที่สีเขียวถูกทำลายทั้งหมด
ขณะที่ยอดรวมหมู่บ้านชาวโรฮิงญาทั้งที่ถูกทำลายเสียหายทั้งหมด และเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 362 หมู่บ้าน ตั้งแต่ทางการเมียนมาปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สหประชาชาติและองค์กรหรือประเทศที่บริจาคเงินให้เมียนมาร์ กดดันให้รัฐบาลเมียนมาร์ หยุดการรื้อถอนหมู่บ้านชาวโรฮิงญา เพราะเป็นการทำลายหลักฐานอันเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ขณะที่ รัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมเมียนมาร์ ว่าการรื้อถอนหมู่บ้านเป็นไปตามโครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น
ที่มา:aljazeera