และแท้จริงเราได้ให้พวกเจ้า มีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน และเ […]


ไม่มีความผิดบาปใดๆ ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอ […]


ฉันขอสั่งเสียท่าน โอ้มุอ๊าซ อย่าได้พลาดที่จะกล่าวในตอนท […]


หากท่านไม่ได้รับประโยชน์ จากอัลกุรอ่าน ท่านก็เป็นคนตาย […]


โอ้ลูกหลานอาดัม! ตราบใดที่เจ้ายังคิดถึงข้า เจ้าก็ยังขอบ […]


คนที่แข็งแรงไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่ง แต่คนที่แข็งแรงนั้นคื […]


โอ้พระเจ้าของเรา โปรดเทความอดทน ลงมาบนพวกเราด้วยเถิด แล […]


ฮิวแมนไรท์วอทช์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเมียนมารื้อถอนหมู่บ้าน […]