ไม่มีความผิดบาปใดๆ ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอ […]


หากท่านไม่ได้รับประโยชน์ จากอัลกุรอ่าน ท่านก็เป็นคนตาย […]


ท่านจะดีแค่ไหน ก็ยังมีคนไม่ชอบท่าน ขนาดมะลาอีกะห์ ก็ยัง […]


อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม การอวด […]


หากท่านต้องการจะรู้ว่า ท่านคิดดีกับอัลลอฮฺมากแค่ไหน ก็จ […]