20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30น. ผู้พิพากษาได้นัดพร้อมเพื่ […]


ฮิวแมนไรท์วอทช์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเมียนมารื้อถอนหมู่บ้าน […]


บทดุอาอฺขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ อัลลอฮฺได้กำหนดมาแ […]


โอ้พระเจ้าของข้า พระองค์โปรดประทาน ความอดทน ให้แก่ข้าพร […]


ความรู้สึกรักชอบ บุตรหลานแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกัน แต่เ […]


ในเมื่ออารมณ์ของเรา มีขึ้นมีลง อยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะทำ […]


บางที เรื่องร้ายๆ (บททดสอบ) ที่อัลลอฮฺให้เราได้ประสบนั้ […]


1.ละหมาดคนตาย 2.เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ 3.กล่าวสรรญเสริ […]


  ตลอดเวลาทั้งชีวิต จะมาพร้อมกับความสุข ความทุกข์ […]

1 2 3 5