จะละหมาด อย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์นะ #พูดแทน


เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเป็นเสียงนาชีด แทนเสียงดนตรีดีกว่า […]


เท้าผู้หญิิง ก็เป็นเอาเราะฮฺนะ (เอาเราะฮฺ หมายถึง อวัยว […]


ขึ้นรถ ลงเรือ อย่าลืมอ่านดุอาอฺน้าา  


ทานอาหารด้วยมือขวา ทำตามแบบอย่างที่ดีงาม บุคลิกดีๆ ที่อ […]


ฟังนาชีดแบบไม่มีดนตรี แทนเสียงเพลงดีกว่านะ คลายเครียด แ […]