ความสุขไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างที่อยู่ภายนอก แต่คือการเปลี่ยนความคิดภายในใจ

(-อาจารย์ฟัยศอล อาลฮาดีย์-)


ความหมายของการตาบอดที่แท้จริง คือ…

การที่เราบอด มองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเอง

(ชัยคฺ อาอิฏ อัลก็อรนีย์)


การเลียนแบบเหล่าคนดีคือสิ่งจำเป็น ดังนั้นจงเลียนแบบเหล่าคนดีเถิด ถึงแม้ว่าพวกท่านจะไม่ได้เป็นดั่งพวกเขา

( อบูอิสหาก อัลหุวัยนีย์ )