การสุรุ่ยสุร่าย (ฟุ่มเฟือย) เป็นการเดินตามแนวทางของฏอน
และอัลลอฮฺไม่ทรงรักผู้ที่ฟุ่มเฟือยนะครับ

#พูดแทน


“พูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์  หรือไม่อย่างนั้นก็นิ่งเสีย”

#พูดแทน

#WhiteSocial


  ชีวิตที่มีประโยชน์ คือชีวิตที่สร้างคุณค่าแก่ผู้อื่น

#WhiteSocial


ทุกอย่างที่เราเจอ มีสิ่งดีงามซ่อนอยู่ #WhiteSocial