บทขอพรขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ

บทดุอาอฺขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ อัลลอฮฺได้กำหนดมาแ […]

บทดุอาอฺขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ

อัลลอฮฺได้กำหนดมาแล้ว

และพระองค์จะกระทำตามที่พระองค์ประสงค์

(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2664)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment