skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยงานศาสนา กับ ไวท์แชนแนล สื่อสีขาว

ธนาคารอิสลามฯ

เลขบัญชี 109-1-04145-8
ธนาคารอิสลามฯ (สาขารามคำแหง 87)
ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยสื่อสีขาว

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 061-0-26136-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาศรีนครินทร์)
ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยสื่อสีขาว

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี 013-1-93249-9
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (สาขาหัวหมาก)
ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยสื่อสีขาว

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 156-5-33664-9
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (สาขาคลองจั่น)
ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยสื่อสีขาว

ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ฯ

เลขบัญชี 020073107028
ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยสื่อสีขาว

บริจาคผ่านพร้อมเพย์

ติดต่อสอบถาม หรือ แจ้งการโอนได้ที่
โทร : 062-709-6582-4 | Line : @whitechannel | FB : White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมง
Back To Top
×Close search
Search