ดุอาอฺเมื่อพบเห็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ดี

  «الْحَمْدُ لِلهِ عَلى كُلِّ حَالٍ» อัลหัมดุลิลลา […]

 

«الْحَمْدُ لِلهِ عَلى كُلِّ حَالٍ»

อัลหัมดุลิลลาฮฺ อะลากุลลิหาล

(การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺในทุกสภาพการณ์)

(หะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3803)

Leave a Comment