โมเมนท์ที่ทำให้มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก

เคยมั้ย!!! เวลายืนคนเดียว นึกถึงพระเจ้าที่ทรงมองอยู่ แล […]

เคยมั้ย!!!

เวลายืนคนเดียว นึกถึงพระเจ้าที่ทรงมองอยู่

แล้วรู้สึกอบอุ่น โมเมนท์นั้น มันสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยหละ…

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment