skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ลองนึกดูนะว่า เราคิดดีกับอัลลอฮฺมากแค่ไหน?

หากท่านต้องการจะรู้ว่า ท่านคิดดีกับอัลลอฮฺมากแค่ไหน

ก็จงมองไปยังสภาพของท่าน

ในขณะที่เกิดปัญหา

(ชัยคฺ อบู อิสหาก อัลหุวัยนีย์)

ลองนึกดูนะว่า เราคิดดีกับอัลลอฮฺมากแค่ไหน?

Back To Top
×Close search
Search