ชีวิตดีมีสุข 1

ชีวิตดี มีสุข 1 1.ศรัทธามั่นและประกอบคุณงามความดี 2.พูด […]

ชีวิตดี มีสุข 1

1.ศรัทธามั่นและประกอบคุณงามความดี

2.พูดดีทำดีต่อเพื่อนมนุษย์

3.แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์

4.อยู่กับปัจจุบัน ไม่กังวลกับอนาคต ไม่เสียใจกับอดีต

5.รำลึกถึงอัลลอฮฺมากๆ

6.ขอบคุณความโปรดปราน

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment