ชีวิตดีมีสุข 2

ชีวิตดี มีสุข 2 1. มอบหมายการงานต่อพระเจ้า 2. ไม่ผลัดวั […]

ชีวิตดี มีสุข 2

1. มอบหมายการงานต่อพระเจ้า

2. ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

3.มองด้านดีของผู้อื่น และมองข้อบกพร่องของตัวเอง

4.รู้จักลำดับความสำคัญงาน

5.ไม่คาดหวังการตอบแทนจากเพื่อนมนุษย์

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment