อิหม่ามต้องรับผิดชอบคนในหมู่บ้านแต่คนในบ้านไม่ละหมาด ฮู่ก่มเขาคืออะไร?

FacebookTwitterGoogle PlusLine

https://www.youtube.com/watch?v=xvQCdepP3bw&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment