ดุอาอฺเพิ่มพูนความรู้

โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยเ […]

โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยเถิด

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment