มอบความยุติธรรมให้บุตรหลาน ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ความรู้สึกรักชอบ บุตรหลานแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกัน แต่เ […]

ความรู้สึกรักชอบ

บุตรหลานแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกัน

แต่เราสามารถมอบความยุติธรรม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันได้

(-นิรนาม-)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment