เทคนิคเด็ด พิชิตนัฟซูตัวเอง โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ในเมื่ออารมณ์ของเรา มีขึ้นมีลง อยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะทำ […]

ในเมื่ออารมณ์ของเรา
มีขึ้นมีลง อยู่ตลอดเวลา
แล้วเราจะทำอย่างไรที่ เอาชนะ
หรือควบคุมมัน ให้อยู่หมัด
.
>> https://youtu.be/fZlHtKfwW50
เทคนิคเด็ด พิชิตนัฟซูตัวเอง

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment