skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
บทขอพรให้พ้นจากการลงโทษในวันกิยามะฮฺ

โอ้อัลลอฮฺ…ได้โปรดปกป้องฉัน จากโทษทัณฑ์ของพระองค์

ในวันที่พระองค์ทรงฟื้นชีพปวงบ่าวของพระองค์

(บันทึกโดย มุสลิมหมายเลข 2709)

 

บทขอพรให้พ้นจากการลงโทษในวันกิยามะฮฺ

Back To Top
×Close search
Search