ได้เวลาละหมาดอัศรีแล้ว ละหมาดต้นเวลาหรือรอเลิกงานก่อน?

โพสที่เกี่ยวข้อง นักเรียนประถมเป็นอิมามและครูเป็นมะมูมไ […]

Print Friendly, PDF & Email

โพสที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment