ผังรายการ

  • วันจันทร์
  • วันอังคาร
  • วันพุธ
  • วันพฤหัสบดี
  • วันศุกร์
  • วันเสาร์
  • วันอาทิตย์

วันจันทร์

00.00 น. - 01.00 น.จงอ่าน (อา)
01.00 น. - 01.30 น.หนังสือเดินทาง/โต๊ะรับแขก
01.30 น. - 03.00 น.เยาวชนบนทางธรรม (R1)
03.00 น. - 04.15 น.อัลบะยาน (R2)
04.15 น. - 05.00 น.กุรอานีญันนะตี (ส) (R1)
05.30 น. - 05.45 น.พจนานุกรมอิสลาม
05.50 น. - 06.05 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
06.05 น. - 06.10 น.อัซการ ยามเช้า
06.10 น. - 07.10 น.สลามยามเช้า
07.10 น. - 07.20 น.Spot DVD ไวท์
07.30 น. - 07.55 น.ข่าวเช้า
08.05 น. - 09.10 น.ข่าวเช้า
09.10 น. - 09.40 น.ปรุงสุข (ส - อา)
09.40 น. - 11.05 น.ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืม
11.05 น. - 11.15 น.อัลกุรอาน / ประชาสัมพันธ์
11.15 น. - 12.00 น.ข่าวเที่ยง
12.30 น. - 12.40 น. White Shop
12.40 น. - 13.10 น.พจนานุกรมอิสลาม /คิดอย่างผู้ศรัทธา
13.20 น. - 13.50 น.อัลกุรอาน / ประชาสัมพันธ์
13.50 น. - 14.50 น.อัลอะตี๊ก
14.50 น. - 15.50 น.สถานีดะอฺวะฮฺ (R1)
15.50 น. -16.00 น.วิถีอิสลาม
16.20 น. -16.55 น.บ่าวตัวน้อย
17.05 น. - 17.55 น.สลามยามเย็น
18.20 น. -19.00 น.พจนานุกรมอิสลาม / คิดอย่างผู้ศรัทธา
19.30 น. -20.00 น.วันละฮะดิษ
20.00 น. - 20.30 น.ข่าวค่ำ
20.30 น. - 20.40 น.ละครสอนคน
20.40 น. - 22.40 น.กิตาบุลลอฮฺและซุนนะห์
22.40 น. - 23.05 น.ข่าวค่ำ
23.05 น. - 00.00 น.คุยฟิกฮฺ (R1)

วันอังคาร

00.00 น. - 00.30 น.วันละฮะดิษ
00.30 น. - 01.00 น.ละครสอนคน
01.00 น. - 03.00 น.กิตาบุลลอฮฺและซุนนะห์ (R1)
03.00 น. - 04.15 น.ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืม (R1)
04.15 น. - 05.00 น.อัลอิลมู (ส) (R1)
05.30 น. - 05.45 น.พจนานุกรมอิสลาม
05.50 น. - 06.05 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
06.05 น. - 06.10 น.อัซการ ยามเช้า
06.10 น. - 07.10 น.สลามยามเช้า
07.10 น. - 07.20 น.ละครสอนคน
07.30 น. - 07.55 น.ข่าวเช้า
08.05 น. - 09.40 น.ข่าวเช้า
09.40 น. - 11.05 น.สร้างบ้านด้วยอิสลาม
11.05 น. - 11.15 น.ละครสอนคน
11.15 น. - 12.00 น.ข่าวเที่ยง
12.30 น. - 12.40 น. White Shop
12.40 น. - 13.10 น.พจนานุกรมอิสลาม /คิดอย่างผู้ศรัทธา
13.20 น. - 13.50 น.ละครสอนคน จ-อ
13.50 น. - 14.50 น.บัยยินุน
14.50 น. - 15.50 น.คุยฟิกฮฺ (R2)
15.50 น. -16.00 น.โต๊ะรับแขก
16.20 น. -16.55 น.บ่าวตัวน้อย
17.05 น. - 17.55 น.สลามยามเย็น
18.20 น. -19.00 น.พจนานุกรมอิสลาม / คิดอย่างผู้ศรัทธา
19.30 น. -20.00 น.วันละอายะฮฺ
20.00 น. - 20.30 น.ข่าวค่ำ
20.30 น. - 20.40 น.ละครสอนคน
20.40 น. - 23.05 น.ท่านถามอิสลามตอบ
22.40 น. - 23.05 น.ข่าวค่ำ
23.05 น. - 00.00 น.อัลอะตี๊ก(R1)

วันพุธ

00.00 น. - 00.30 น.วันละอายะฮฺ
00.30 น. - 01.00 น.ละครสอนคน
01.00 น. - 03.00 น.ท่านถามอิสลามตอบ (R1)
03.00 น. - 04.15 น.สร้างบ้านด้วยอิสลาม (R1)
04.15 น. - 05.00 น.กุรอานีญันนะตี (อา) (R1)
05.30 น. - 05.45 น.พจนานุกรมอิสลาม
05.50 น. - 06.05 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
06.05 น. - 06.10 น.อัซการ ยามเช้า
06.10 น. - 07.10 น.สลามยามเช้า
07.10 น. - 07.20 น.ละครสอนคน
07.30 น. - 07.55 น.ข่าวเช้า
08.05 น. - 09.10 น.ข่าวเช้า
09.10 น. - 09.40 น.วิถีอิสลาม
09.40 น. - 11.05 น.คุยถูกคอ
11.05 น. - 11.15 น.ละครสอนคน
11.15 น. - 12.00 น.ข่าวเที่ยง
12.30 น. - 12.40 น. White Shop
12.40 น. - 13.50 น.พจนานุกรมอิสลาม /คิดอย่างผู้ศรัทธา
13.50 น. - 15.20 น.แพทย์นบี
15.20 น. - 16.00 น.จือราเมาะฮฺ (R1)
16.20 น. -16.55 น.บ่าวตัวน้อย
17.05 น. - 17.55 น.สลามยามเย็น
18.20 น. -19.00 น.พจนานุกรมอิสลาม / คิดอย่างผู้ศรัทธา
19.30 น. -20.00 น.วิถีอิสลาม
20.00 น. - 20.30 น.ข่าวค่ำ
20.30 น. - 20.40 น.ละครสอนคน
20.40 น. - 22.40 น.อัศศิรอต อัลมุสตะกีม
22.40 น. - 23.05 น.ข่าวค่ำ
23.05 น. - 00.00 น.บัยยินุน(R1)

วันพฤหัสบดี

00.00 น. - 00.30 น.วิถีอิสลาม
00.30 น. - 01.00 น.ละครสอนคน
01.00 น. - 03.00 น.อัศศิรอต อัลมุสตะกีม (R1)
03.00 น. - 04.15 น.ตัฟซีรอัลกุรอ่าน (R2)
04.15 น. - 05.00 น.อัลอิลมู (อา) (R1)
05.30 น. - 05.45 น.พจนานุกรมอิสลาม
05.50 น. - 06.05 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
06.05 น. - 06.10 น.อัซการ ยามเช้า
06.10 น. - 07.10 น.สลามยามเช้า
07.10 น. - 07.20 น.ละครสอนคน
07.30 น. - 07.55 น.ข่าวเช้า
08.05 น. - 09.10 น.ข่าวเช้า
09.10 น. - 09.40 น.วันละอายะฮฺ
09.40 น. - 11.05 น.ตัฟซีรอัลกุรอ่าน
11.05 น. - 11.15 น.ละครสอนคน
11.15 น. - 12.00 น.ข่าวเที่ยง
12.30 น. - 12.40 น. White Shop
12.40 น. - 13.10 น.พจนานุกรมอิสลาม /คิดอย่างผู้ศรัทธา
13.20 น. - 13.50 น.ละครสอนคน พ-พฤ
13.50 น. - 15.20 น.อัลบะยาน
15.20 น. - 15.50 น.ปรุงสุข
15.50 น. -16.00 น.วันละฮะดีษ
16.20 น. -16.55 น.บ่าวตัวน้อย
17.05 น. - 17.55 น.สลามยามเย็น
18.20 น. -19.00 น.พจนานุกรมอิสลาม / คิดอย่างผู้ศรัทธา
19.30 น. -20.00 น.อ่านเอาเรื่อง
20.00 น. - 20.30 น.ข่าวค่ำ
20.30 น. - 20.40 น.ละครสอนคน
20.40 น. - 22.40 น.ดอกไม้แห่งอิสลาม
22.40 น. - 23.05 น.ข่าวค่ำ
23.05 น. - 00.00 น.ฮาลาลโดยฮิมายะฮฺ(R2)

วันศุกร์

00.00 น. - 00.30 น.อ่านเอาเรื่อง
00.30 น. - 01.00 น.ละครสอนคน
01.00 น. - 03.00 น.ดอกไม้แห่งอิสลาม (R1)
03.00 น. - 04.15 น.อธิบายฮะดิษ (R2)
04.15 น. - 04.35 น.ปรุงสุข (ส-อา)
04.35 น. - 05.00 น.บ่าวตัวน้อย
05.30 น. - 05.45 น.พจนานุกรมอิสลาม
05.50 น. - 06.05 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
06.05 น. - 06.10 น.อัซการ ยามเช้า
06.10 น. - 07.10 น.สลามยามเช้า
07.10 น. - 07.20 น.ละครสอนคน
07.30 น. - 07.55 น.ข่าวเช้า
08.05 น. - 09.10 น.ข่าวเช้า
09.10 น. - 09.40 น.วันละฮะดิษ
09.40 น. - 11.05 น.อธิบายฮะดิษ
11.05 น. - 11.15 น.ละครสอนคน
11.15 น. - 12.00 น.ข่าวเที่ยง
12.30 น. - 12.40 น. White Shop
12.40 น. - 13.50 น.พจนานุกรมอิสลาม /คิดอย่างผู้ศรัทธา
13.50 น. - 15.20 น.แพทย์นบี (R1)
15.20 น. - 15.50 น.ปรุงสุข
15.50 น. -16.00 น.หนังสือเดินทาง/โต๊ะรับแขก
16.20 น. -16.55 น.บ่าวตัวน้อย
17.05 น. - 17.55 น.สลามยามเย็น
18.20 น. -19.00 น.พจนานุกรมอิสลาม / คิดอย่างผู้ศรัทธา
19.30 น. -20.00 น.รักนบี ตามนบี
20.00 น. - 20.30 น.ข่าวค่ำ
20.30 น. - 21.40 น.คสช.
21.40 น. - 22.10 น.วันละอายะฮฺ
22.10 น. - 22.40 น.วิถีอิสลาม
22.40 น. - 23.05 น.ข่าวค่ำ
23.05 น. - 00.00 น.จือราเมาะฮฺ (R2)

วันเสาร์

00.00 น. - 00.30 น.รักนบี ตามนบี
00.30 น. - 01.00 น.อ่านเอาเรื่อง
01.00 น. - 02.00 น.เรื่องร้องเรียน (R1)
02.00 น. - 03.00 น.สถานีดะอฺวะฮฺ (R2)
03.00 น. - 04.15 น.คุยถูกคอ (R1)
04.15 น. - 05.00 น.ปรุงสุข
05.00 น. - 05.20 น.Spot โฆษณา / อาซานซุบฮฺ / อัลกุรอาน / ประชาสัมพันธ์
05.30 น. - 05.45 น.พจนานุกรมอิสลาม
05.50 น. - 06.05 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
06.05 น. - 06.10 น.อัซการ ยามเช้า/ ประชาสัมพันธ์
06.10 น. - 07.10 น.กุรอานีญันนะตี
07.30 น. - 08.05 น.จงอ่าน (ส-อา)
08.05 น. - 09.10 น.จือราเมาะฮฺ
09.10 น. - 11.05 น. ถ่ายทอดสด การอธิบายอัลกุรอาน
11.05 น. - 12.00 น.มาเข้าใจอิสลามกันเถิด (ส-อา)
12.30 น. - 12.40 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
12.40 น. - 13.10 น.พจนานุกรมอิสลาม
13.20 น. - 14.20 น.อัลอะตี๊ก (R2)
14.20 น. - 15.20 น. ฮาลาลโดยฮิมายะฮฺ
15.20 น. - 15.50 น.วันละอายะฮฺ
15.50 น. -16.00 น.ปรุงสุข
16.20 น. -17.30 น.ภารกิจสีขาว
17.30 น. - 18.20 น.อัลอิลมู
18.20 น. -20.00 น.ตัฟซีรอัลกุรอ่าน (R1)
20.00 น. - 20.30 น.ข่าวสุดสัปดาห์
20.30 น. - 20.40 น.ปรุงสุข
20.40 น. - 22.40 น.เสาร์สบายดี
22.40 น. - 23.05 น.ข่าวสุดสัปดาห์
23.05 น. - 00.00 น.มาเข้าใจอิสลามกันเถิด

วันอาทิตย์

00.00 น. - 01.00 น.จงอ่าน (ส)
01.00 น. - 03.00 น.เสาร์สบายดี (R1)
03.00 น. - 03.50 น.ฮาลาลโดยฮิมายะฮฺ(R1)
03.50 น. - 05.00 น.ภารกิจสีขาว (R1)
05.30 น. - 05.45 น.หนังสือเดินทาง/โต๊ะรับแขก
05.50 น. - 06.05 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
06.05 น. - 06.10 น.อัซการ ยามเช้า/ ประชาสัมพันธ์
06.10 น. - 07.10 น.กุรอานีญันนะตี
07.30 น. - 08.05 น.จงอ่าน
08.05 น. - 09.10 น.สถานีดะอฺวะฮฺ
09.10 น. - 11.05 น. ถ่ายทอดสด การอธิบายอัลกุรอาน
11.05 น. - 12.00 น.มาเข้าใจอิสลามกันเถิด (ส-อา)
12.30 น. - 12.40 น.คิดอย่างผู้ศรัทธา
12.40 น. - 14.20 น.อัลบะยาน (R1)
14.20 น. - 15.20 น.เรื่องร้องเรียน
15.20 น. - 15.50 น.รักนบี ตามนบี
15.50 น. -16.00 น.ปรุงสุข
16.20 น. -17.30 น.คุยฟิกฮฺ
17.30 น. - 18.20 น.อัลอิลมู
18.20 น. -20.00 น.อธิบายฮะดิษ (R1)
20.00 น. - 20.30 น.ข่าวสุดสัปดาห์
20.30 น. - 20.40 น.ปรุงสุข
20.40 น. - 21.10 น.หนังสือเดินทาง/โต๊ะรับแขก
21.10 น. - 22.40 น.เยาวชนบนทางธรรม
22.40 น. - 23.05 น.ข่าวสุดสัปดาห์
23.05 น. - 00.00 น.มาเข้าใจอิสลามกันเถิด