ตุรกีชี้สหรัฐฯ พลาดหนักที่หนุนก่อการร้ายเคิร์ดในซีเรีย […]


บินรบตุรกีถล่มเป้าหมาย PKK ทางตอนเหนือของอิรัก กองทัพตุ […]