skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน
16 พฤษภาคม 2018

ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน

ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน 1. เมื่อเราะมะฎอนมาถึง ท่านเราะซูลทรงแจ้งข่าวดีแก่ประชาชาติของท่าน ดังหะดีษที่มีใจความว่า :เราะมะฎอนเดือนแห่งความจำเริญยิ่ง เดือนแห่งมหากุศลและความดีอันมากมายได้มาสู่พวกท่านแล้ว อัลลอฮฺทรงบัญญัติการถือศีลอดให้แก่พวกท่าน ในเดือนนี้!! ประตูสวรรค์ทั้งหมดถูกเปิดออก และประตูนรกถูกปิดสนิท ชัยฎอนก็ถูกล่าม และในเดือนนี้ มีค่ำคืนหนึ่ง…

อ่านต่อ
ข่าวดี
6 มีนาคม 2018

ข่าวดี

ข่าวดี 1.ให้เรากล่าว “อินนาลิลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน” ในทุกๆการสูญเสียที่มาประสบกับชีวิต ไม่ใช่เพียงเรื่องการตายเท่านั้น 2.อาม้าล (ความดี) ที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺ แล้วมีคนมาชื่นชม ถือว่าเป็นข่าวดีที่อัลลอฮฺแจ้งล่วงหน้าแล้ว (หมายถึง เป็นสิ่งที่บอกว่า เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ และจะได้เป็นชาวสวรรค์) 3.ชาวสวรรค์ทั้งหมดมีจำนวน 120 แถว อุมมะฮฺของท่…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search