ผู้นำตุรกีเผยคุมพื้นที่ในอิฟรีนได้ 3 ใน 4 แล้ว ประธานาธ […]


ตุรกีและFSAปลดปล่อยเมืองจินดิริสในอิฟรีนได้แล้ว กองทัพต […]


ตุรกีปฏิบัติการช่อมะกอกในอิฟรีนจัดการผู้ก่อการร้ายแล้วเ […]


ขบวนรถคุณธรรมหญิงออกเดินทางจากอิสตันบูลหวังสร้างความตระ […]