skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
จ่ายหนี้ด้วยไม้ฟืน
9 พฤษภาคม 2018

จ่ายหนี้ด้วยไม้ฟืน

รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เล่าว่า : ชายคนหนึ่งจากบนีอิสรออีลได้ขอยืมเงินจำนวน 1,000 ดีนาร จากบางคนในบนีอิสรออีล เจ้าของเงินจึงพูดเสนอว่า “จงนำคนที่เราสามารถตั้งให้เป็นพยานได้มาให้ฉัน” ชายคนแรกตอบว่า “เพียงพอแล้ว ให้อัลลอฮทรงเป็นพยาน” เจ้าของเงินจึง (ขอกำหนดเงื่อนไข โดย) กล…

อ่านต่อ
นบีมูซากับก้อนหิน
26 เมษายน 2018

นบีมูซากับก้อนหิน

รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยเล่าไว้ว่า : เมื่อก่อนนั้นบนีอิสรออีลจะอาบน้ำโดยเปลือยกายล่อนจ้อนร่วมกัน ต่างคนต่างมองเห็นเอาเราะฮฺ (สิ่งพึงสงวน) ของกันและกัน ส่วนมูซา อะลัสฮิสสะลามนั้น เขาอาบน้ำคนเดียว กลุ่มชนของเขาจึงพูดกันว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮ มูซาไม่ยอมอาบน้ำกับพวกเรา เพร…

อ่านต่อ
ชายสามคนที่ถูกขังอยู่ในถ้ำ
21 กุมภาพันธ์ 2018

ชายสามคนที่ถูกขังอยู่ในถ้ำ

  รายงานจากท่านอับดุลลอฮ บินอุมัร บินอัลค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เล่าว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า : มีชายสามคนจากกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่าน (คือ จากบนีอิสรออีล) หลงในการเดินทาง กระทั่งได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่ง แล้วพวกเขาก็เข้าไป แต่แล้วหินก้อนใหญ่ก็ตกลงมาจากภูเขา จนปากถ้ำถูกปิด คนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่า “จะ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search