skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
รายงานและงบการเงิน ไวท์แชนแนล (60/09/30)
6 มีนาคม 2018

รายงานและงบการเงิน ไวท์แชนแนล (60/09/30)

รายงานและงบการเงิน ไวท์แชนแนล ในนามบริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [pdf-embedder url="http://whitechannel.tv/wp-content/uploads/2018/03/Financial-Statement-30.09.60.pdf" title="Financial Statement 30.09.60"]    

อ่านต่อ
จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด?
27 กุมภาพันธ์ 2018

จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด?

จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด? จิตใจของคนเรามี 3 ประเภท 1.จิตใจที่ชอบบงการให้ทำความผิด 2.จิตใจที่ตำหนิความบกพร่องที่เกิดกับตัวเองในสิ่งที่เป็นความผิด และทำความดีที่ไม่สมบูรณ์ 3.จิตใจที่สงบสุข (จิตใจที่สูงส่งที่สุด) - พื้นฐานของการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺจะทำให้เรารู้ว่าจิตใจของเราอยู่ในประเภทใด - ซุนนะฮฺของท่านบีให้เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเมื่อทำความดีเพราะไม่ม…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search