ตุรกีชี้สหรัฐฯ พลาดหนักที่หนุนก่อการร้ายเคิร์ดในซีเรีย […]


ลิเบอร์แมนอ้างสื่อหลักอคิติอิสราเอลเพราะรับเงินจากชาติม […]


สหรัฐฯ ถอนทหารและความช่วยเหลือทางการเงินจากซีเรียตะวันต […]


ซาอุฯ ลั่นสหรัฐฯ ย้ายสถานทูตไปเยรูซาเล็มขัดกฎหมายระหว่า […]


เทศบาลเยรูซาเล็มฉายธงสหรัฐฯ-อิสราเอลขึ้นกำแพงด้วยโปรเจค […]


ป้ายบอกทางสถานทูตสหรัฐฯอย่างน้อย 3 ป้ายถูกติดตั้งในนครเ […]


อัรดุฆานลั่นสหรัฐฯ พยายามหลอกลวงตุรกี ประธานาธิบดีเราะญ […]