รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่ […]


โพสที่เกี่ยวข้อง กลับจากฮัจญ์ ยังชอบทำสิ่งไม่ดีเหมือนเด […]


อิสติฆฟาร (ตอนที่ 2 : อิสติฆฟารคือความหวัง) โดย เชคริฎอ […]


ตอนที่ 4 : วิธีการที่นักไสยศาสตร์เรียกญิน (ภาคที่ 2) บท […]