จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด?

จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด?

จิตใจของคนเรามี 3 ประเภท
1.จิตใจที่ชอบบงการให้ทำความผิด
2.จิตใจที่ตำหนิความบกพร่องที่เกิดกับตัวเองในสิ่งที่เป็นความผิด และทำความดีที่ไม่สมบูรณ์
3.จิตใจที่สงบสุข (จิตใจที่สูงส่งที่สุด)

– พื้นฐานของการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺจะทำให้เรารู้ว่าจิตใจของเราอยู่ในประเภทใด
– ซุนนะฮฺของท่านบีให้เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเมื่อทำความดีเพราะไม่มีใครทำความดีได้สมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็น
– เราไม่สามารถที่จะขอบคุณต่อความโปรดปรานที่อัลลอฮฺประทานให้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ
– ในขณะที่เราทำความดีไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากความผิดได้ ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่จะชำระอิบาดะฮฺให้สมบูรณ์ เช่น การจ่ายซะกาตที่ชำระการถือศีลอดให้สะอาด
– ชีวิตในดุนยาไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากความสุขอันจอมปลอมเท่านั้น

 


คุฏบะฮฺประจำวันศุกร์ที่ 23-02-61
โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ

 

เว็ปไซดข่าว Middle East Monitor รายงานว่า คณะกรรมการพิเศษของกระทรวงศาสนาอิสลามในนครเยรูซาเล็มได้รายงานว่า ทหารอิสราเอลได้ทำลายเอกสารทางประวัติศาสตร์บางส่วนรวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวก และ ห้องสมุด ได้รับความเสียหาย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีรายงานการสูญหายของเอกสารทางประวัติศาสตร์

 

คณะกรรมการ รายงานต่อว่า แม่กุญแจหลายตัวของห้องสมุดแห่งหนึ่งถูกทำลาย ชั้นวางหนังสื่อและลิ้นชักได้รับความเสียหาย รวมถึง กล้องถูกขโมย แต่เอกสารทางประวัติศาสตร์ยังคงปลอดภัยดี

 

ทั้งนี้ กระทรวงศาสนาอิสลามในนครเยรูซาเล็ม บอกว่า การกระทำนี้ของอิสราเอลเป็นการละเมิดที่ฉาวโฉ่และเป็นการรุกรานที่ไม่ยุติธรรมต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของมัสยิดอัล-อักศอ