skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP1
20 พฤศจิกายน 2018

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP1

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า ตอนที่ 1  รู้จักปาเลสไตน์และชาวยิว   ********************************************* เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดระหว่างกาซ่าหรือปาเลสไตน์กับอิสราเอลอีกครั้ง เมื่อ นูร บะรอกะฮฺ ผู้บัญชาการอาวุโสคนหนึ่งของรัฐบาลฮามาสถูกลอบสังหารเสียชีวิตจากปฏิบัติการของกองกำ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search