ตอนที่ 4 : วิธีการที่นักไสยศาสตร์เรียกญิน (ภาคที่ 2) บท […]


ตอนที่ 3 : วิธีการที่นักไสยศาสตร์เรียกญิน (ภาคที่ 1) ไส […]


ตอนที่ 2 : ญินและไสยศาสตร์มีอยู่จริง เมื่อพูดถึงเรื่องญ […]


ตอนที่ 1 : ความหมายและวิธีการที่นักไสยศาสตร์ใช้เรียกญิน […]