skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน
16 พฤษภาคม 2018

ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน

ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน 1. เมื่อเราะมะฎอนมาถึง ท่านเราะซูลทรงแจ้งข่าวดีแก่ประชาชาติของท่าน ดังหะดีษที่มีใจความว่า :เราะมะฎอนเดือนแห่งความจำเริญยิ่ง เดือนแห่งมหากุศลและความดีอันมากมายได้มาสู่พวกท่านแล้ว อัลลอฮฺทรงบัญญัติการถือศีลอดให้แก่พวกท่าน ในเดือนนี้!! ประตูสวรรค์ทั้งหมดถูกเปิดออก และประตูนรกถูกปิดสนิท ชัยฎอนก็ถูกล่าม และในเดือนนี้ มีค่ำคืนหนึ่ง…

อ่านต่อ
หมั่นทบทวนตนเอง
28 มีนาคม 2018

หมั่นทบทวนตนเอง

หมั่นทบทวนตนเอง 1. การทบทวนชีวิตของตนเอง การทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดำรงชีวิตของผู้ศรัทธา 2. คนที่ฉลาดตามแบบท่านนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือ คนที่หมั่นทบทวนชีวิตของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตหลังความตาย 3. ท่านนบีทรงใช้ให้เราเข้าใกล้ศาสนามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ 4. คำถาม…

อ่านต่อ
ตรวจตน ให้พ้นบาป
20 มีนาคม 2018

ตรวจตน ให้พ้นบาป

ตรวจตน ให้พ้นบาป 1. คำกล่าวที่ชาวสะลัฟบอกกับพวกเราก็คือ สิ่งที่จะทำให้การงานเสียหาย ชีวิตพังพินาศ นั่นก็คือ "การไม่รู้จักตัวเอง" 2. คนคนหนึ่งที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ เขาจะต้องดูว่า ความพร้อมของตัวเองมีแค่ไหนในด้านความเป็นอยู่ของโลกนี้ 3. สิ่งที่สวยงามมากๆ ที่ท่านนบีทำไว้เป็นแบบอย่างให้พวกเราก็คือ การกล่าวขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) หลังละหมาดลืมไม่ได…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search