skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ตรวจตน ให้พ้นบาป
20 มีนาคม 2018

ตรวจตน ให้พ้นบาป

ตรวจตน ให้พ้นบาป 1. คำกล่าวที่ชาวสะลัฟบอกกับพวกเราก็คือ สิ่งที่จะทำให้การงานเสียหาย ชีวิตพังพินาศ นั่นก็คือ "การไม่รู้จักตัวเอง" 2. คนคนหนึ่งที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ เขาจะต้องดูว่า ความพร้อมของตัวเองมีแค่ไหนในด้านความเป็นอยู่ของโลกนี้ 3. สิ่งที่สวยงามมากๆ ที่ท่านนบีทำไว้เป็นแบบอย่างให้พวกเราก็คือ การกล่าวขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) หลังละหมาดลืมไม่ได…

อ่านต่อ
เวลา…ไม่มีวันย้อนกลับ
14 มีนาคม 2018

เวลา…ไม่มีวันย้อนกลับ

เวลา...ไม่มีวันย้อนกลับ 1. ท่านอิบนุก็อยยิมกล่าวว่า : คนที่มีหัวใจที่ดี จะมีคุณลักษณะหนึ่งในตัวของเขาก็คือ การขี้เหนียวเวลา เขาจะไม่ใช้ชีวิตในสิ่งที่ไร้สาระเด็ดขาด 2. วันนี้ที่ผ่านเราไป มันจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้ว แม้สัปดาห์หน้าจะมีวันศุกร์ (แต่มันก็ไม่ใช่ศุกร์นี้!!) 3. ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการนั่งคุยกับคนที่สำนึกผิดแล้ว คือ - เข้าใจคนที่ทำความผิ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search