หมั่นทบทวนตนเอง 1. การทบทวนชีวิตของตนเอง การทบทวนบทบาทห […]


 


 ตรวจตน ให้พ้นบาป 1. คำกล่าวที่ชาวสะลัฟบอกกับพวกเราก็คือ […]

 


นั

1 2 3 5