หนุ่นปาเลสไตน์เสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลังอิสราเอลปฏิเสธส่ […]


อิสราเอลละเมิดนักข่าวปาเลสไตน์ 66 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎ […]


กองกำลังยึดครองอิสราเอลบังคับนักข่าวโทรทัศน์ลบภาพในเมือ […]