ถอดเรื่องที่คิดมากมายในโลกนี้ เสมือนถอดรองเท้า

ก่อนเข้าสถานที่ละหมาดหรือมัสยิด ให้ถอดเรื่องคิดในโลกนี้ […]

ก่อนเข้าสถานที่ละหมาดหรือมัสยิด

ให้ถอดเรื่องคิดในโลกนี้

เสมือนถอดรองเท้า เพื่อให้การละหมาดสมบูรณ์

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment