อัลลอฮฺจะทรงยกระดับของคุณ ด้วยความอดทน

  ตลอดเวลาทั้งชีวิต จะมาพร้อมกับความสุข ความทุกข์ […]

 

ตลอดเวลาทั้งชีวิต จะมาพร้อมกับความสุข ความทุกข์ ความเศร้า

จงเรียนรู้ที่จะอดทน เมื่อพบเจอกับความโศกเศร้า

และจงเรียนรู้ที่จะขอบคุณ เมื่อพบเจอกับความสุข

อัลลอฮฺจะตอบแทนคุณ และจะยกระดับสถานะของคุณ

Mufti Ismail menk

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment