คำถาม : พบเกล็ดปลาเมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วต้องทำอย่างไร

ตอบโดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

รายการ สลามยามเช้า 01 01 2561

id: 10042

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment