skip to Main Content

POLITICS : กกต.มีมติประกาศ“ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” เป็นผู้ว่าฯกทม. คนที่ 17 วาระ 4 ปี

31 พ.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานการประชุม กกต. ผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณาผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกกรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังการประชุมวานนี้ ( 30 พ.ค.) สำนักงานกกต. เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่ากรณีที่นายชัชชาติ ถูกร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียงอาจเข้าข่ายทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม จึงควรตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรอบคอบ
.
โดยการประชุม กกต.วันนี้ ที่ประชุมมีมติรับรองนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 ในนามอิสระ ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 1,386,215 คะแนน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
อนึ่ง การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ได้รับรายงาน ผลการนับคะแนน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ต้องดำเนินการ “ตรวจสอบเบื้องต้น” ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เสียก่อนว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และรายงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป
.
ส่วนบรรยากาศ ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) บริเวณหน้าห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการติดแผ่นป้ายแสดงนโยบายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.ทั้ง 214 ข้อ อีกทั้งบริเวณทำเนียบรายนามผู้ว่าฯกทม.ยังมีชื่อของนายชัชชาติ ปรากฏอยู่ด้วย โดยเป็นผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 17 ลำดับที่ 20 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2565

กกต.มีมติประกาศ“ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” เป็นผู้ว่าฯกทม. คนที่ 17 วาระ 4 ปี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ