skip to Main Content
กทม.จับมือเพจหมอแลบแพนด้า ตรวจ covid-19 ถึงบ้าน
ผู้ว่ากรุงเทพ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง โพสต์มาตรการควบคุมโควิด-19 ระบุว่า “เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และดูแลพี่น้องชาวกรุงเทพฯ กทม.ได้จัดทำเวบไซต์ BKK covid-19 สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันศุกร์ ได้มีผู้เข้ามาใช้บริการมากถึงกว่า 18,000 คนแล้วครับ”
และเพื่อเป็นการต่อยอดการดูแลพี่น้องประชาชนให้ครบสมบูรณ์มากขึ้น กทม. ได้ร่วมมือกับเพจหมอแลบแพนด้า ให้บริการตรวจวินิจฉัยกับผู้ที่มีผลการคัดกรองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไป SWAB ให้ถึงที่บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้รับการตรวจสะดวก ซึ่งหากผลการ SWAB ออกมาเป็น positive หรือติดเชื้อ กทม. จะส่งเข้าสู่ระบบเพื่อรับการรักษาทันทีครับ
นอกจากนั้น เรายังจะขยายพื้นที่ในการ SWAB ออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ กทม. มากที่สุด เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อด้วยการดึงผู้ป่วยออกมาจากชุมชนและส่งเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งนอกจากจะเป็นการดูแลผู้ที่ติดเชื้อแล้วได้อย่างทันท่วงที ยังเป็นการลดความกังวลให้แก่พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ติดเชื้อด้วยครับ
ผมต้องขอขอบคุณ หมอแล็บแพนด้า ที่ได้มาร่วมกันทำเพื่อสังคม ซึ่งในยามยากลำบากเช่นนี้ ความรักและความสามัคคีของทุกฝ่ายเท่านั้นที่จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้
ผมขอให้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ ดูแลตัวเองด้วยการงดเว้นการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น โดยขอให้มั่นใจว่าผม เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะพยายามอย่างเต็มที่ในทุกวิถีทางเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างดีที่สุด
แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ

กทม.จับมือเพจหมอแลบแพนด้า ตรวจ covid-19 ถึงบ้าน

Back To Top
×Close search
Search