skip to Main Content
SOUTH : กมธ.กฎหมายฯ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมรับฟังผลงานวิจัยความขัดแย้ง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
.
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 64 นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นายอาดีลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.เขต 1 จ.ยะลา พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อศึกษาดูงานเรื่องศึกษาพัฒนาการกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์เฝ้าระวังจังหวัดชายแดนภาคใต้ Deep South Watch (DSW) ภายใต้สถานวิจัยความขัดแย้ง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ CSCD มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
.
โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังจังหวัดชายแดนภาคใต้ (DSW) นายรอมฎอน ปันจอร์ ถัณฑารักษ์แห่งศูนย์เฝ้าระวังจังหวัดชายแดนภาคใต้ Deep South Watch (DSW) ได้ร่วมการอธิบายผลงานวิจัยดังกล่าวให้คณะรับรู้
.
ทั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทางคณะกรรมาธิการจะได้นำไปต่อยอดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการพูดคุยสันติภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
.
ผู้จัดการออนไลน์
.

กมธ.กฎหมายฯ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมรับฟังผลงานวิจัยความขัดแย้ง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ