White Channel

กมลศักดิ์ ถามดังๆเจ้าของโกดังพลุมูโนะ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่โดนจับไปศูนย์ซักถาม?

SOUTH : กมลศักดิ์ ถามดังๆเจ้าของโกดังพลุมูโนะ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่โดนจับไปศูนย์ซักถาม? หรือใช้กฎอัยการศึก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เหลื่อมล้ำไหม? ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยกฎหมายนี้ เพียงเปรียบเทียบว่ากันด้วย การใช้กฎหมายใน 3 จังหวัด
.
1 สิงหาคม 66 นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.พรรคประชาชาติ ขอถามดังๆ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค /เคสมูโนะ เมื่อวาน ผม และ สส ประชาชาติ ได้ลงพื้นที่ โกดังพลุ ระเบิด ที่มูโนะ รู้สึกหดหู่ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีประเด็นคำถามมากมาย อยู่ในใจ แต่มีประเด็นหนึ่ง ที่อยาก ตั้งคำถาม ดังๆ ว่า ผ่านมาหลายวัน รู้สึกว่า ในทางคดี มุ่งแต่เผยแพร่ความคืบหน้าการดำเนินคดี กับเจ้าของโกดัง ผู้มีชื่อทางทะเบียน ว่าจะมามอบตัว จะออกหมายเรียก ตาม ป วิ อาญานั้นคือ ตัวการ ในการกระทำความผิด แต่กับผู้กระทำผิดในฐานะ “ผู้สนับสนุน” มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหตุให้มีการตั้งโกดังหรือ สนับสนุน เจ้าของที่เป็นตัวการอันเป็นความผิด ไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องสงสัย เลยหรือ /และเหตุใด ไม่มีการนำ กฎหมายพิเศษ ทั้งกฎอัยการศึก พรก ฉุกเฉิน ซึ่งบังคับใช้ในพื้นที่ เรียก คนที่ตกเป็น “ผู้ต้องสงสัย”ในมูลฐานความผิด ในฐานะ ผู้สนับสนุน มาเข้าสู่กรรมวิธีการซักถาม เหมือนที่เคยปฎิบัติ เหมือนเช่น กรณีการก่อเหตุ เคสอื่นๆในพื้นที่ก่อนหน้านี้ ทั้งๆที่ ความเสียหาย ในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เทียบกันไม่ได้เลย
.
โดยหลักการแล้ว #ไม่เคยเห็นด้วยกับการใช้มาตรการตามกฎหมายดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เพียงแต่ต้องการที่จะตั้งคำถาม ว่า นี้รือความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร้บรรทัดฐาน
.

โกดังพลุระเบิด

สุไหงโกลก

กมลศักดิ์ลีวาเมาะ

ทนายแวยูแฮ

สสนราธิวาสเขต5

พรรคประชาชาติ

.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ