skip to Main Content

POLITICS : “กมลศักดิ์” ส.ส.นราธิวาส ขอให้รัฐไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. และให้ทำความเข้าใจกรณีข่าวลือไม่ฉีดวัคซีนไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 18 พ.ย.64 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (ทนายแวยูแฮ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ หารือประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 เรื่อง

เรื่องแรก ได้รับการร้องเรียนจากอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) แจ้งว่าในเดือนมกราคมปี 2565 นี้ จะมีการตัดเบี้ยเลี้ยงสนาม จำนวน 1,000 บาท จึงขอเรียนปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบกรมการปกครอง ให้ทบทวนพิจารณาหางบประมาณให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสนามคงเดิม เพราะผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต ไม่เพียงแค่ความเสี่ยงด้านสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าในการตรวจโควิด-19 ด้วย ดังนั้นไม่ควรตัดเบี้ยเลี้ยงสนาม เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ อส.

เรื่องที่สอง มีข่าวลือว่าผู้ไม่ฉีดวัคซีน จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีความสับสนอย่างมาก โดยมีผู้แจ้งว่าหน่วยงานที่เร่งหาตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนปล่อยข่าว สร้างความสับสนต่อประชาชน ทั้งที่การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสิทธิพลเมือง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนมาตรการการฉีดวัคซีน เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิในการเลือกตั้งท้องถิ่นของประชาชน จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเร่งด่วน เพื่อทำความเข้าใจต่อสิทธิในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง

มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ
รองโฆษกพรรคประชาชาติ
18 พ.ย.64

“กมลศักดิ์” ส.ส.นราธิวาส ขอให้รัฐไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. และให้ทำความเข้าใจกรณีข่าวลือไม่ฉีดวัคซีนไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ